Door Muziek is een praktijk voor Ortho-agogische Muziekbegeleiding. In haar eigen muziekruimte heeft Door Visser de mogelijkheid om zowel individuele muzieksessies als in groepsverband muziek aan te bieden. Ook kunnen de muzieksessies op locatie verzorgd worden.


Orthoagogische Muziekbegeleiding, of kortweg muziekagogie, is een stroming binnen de muziektherapie die zich richt op mensen met een blijvende beperking. Te denken valt aan mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen of mensen met een psychiatrische achtergrond. Muziek wordt hierbij op een methodische en doelgerichte manier ingezet. De muziekagoog richt zich met name op de gevolgen van de beperking met als doel deze te verminderen of indien mogelijk op te heffen. Daarnaast kan de muziekagoog mogelijkheden aanbieden voor de client om zich verder te ontwikkelen. De doelen die worden behaald binnen de sessies kunnen worden getracht ook daar buiten te bewerkstelligen.


Tijdens het werk als muziekagoog komt Door vaak in aanraking met  kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Voor deze cliënten maakt muziek vaak een belangrijk deel uit van hun leven. Voor muziek hoef je immers niet te kunnen lezen, schrijven, praten etc. De taal van muziek spreekt iedereen. Muziek maken of luisteren doen we om verschillende redenen. Binnen muziekagogie wordt altijd gewerkt met een doelstelling. Een belangrijk doel is ontspanning en plezier hebben in muziek. Muziek is voor velen een hobby. Een ander voorbeeld voor een doel bij deze cliënten is het vergroten van de concentratie. Veel deelnemers met een verstandelijke beperking hebben moeite met het vasthouden van de concentratie bij dat wat ze doen of wat er om hen heen gebeurd. Door samen met muziek bezig te zijn leert de deelnemer spelenderwijs om zijn concentratie langer vast te houden. Andere voorbeelden van doelen zijn het maken van contact, op je beurt kunnen wachten, het stimuleren van interactie en verbeteren van sociale vaardigheden.


Er zit meer in muziek dan de noten die je hoort.

© Door Visser 2012

Door Muziek

muziekagogie

Home        Projecten        Contactgegevens

Zingen vind ik leuk

En lig soms in een deuk

Met zingen kan je je emoties kwijt

In een daarvoor bestemde tijd

Trommelen of piano spelen

Bij Door Muziek hoef je je nooit te vervelen


Gedichtje geschreven door: Marieke Molendijk, heeft sinds begin 2012 muziekagogie